W prasie

Nasi ekonomiści w prasie

2016-07-30 W prasie

Marcin Luziński i Piotr Bielski w Parkiecie - Obniżka wieku emerytalnego to krok w złym kierunku


19 lipca tego roku rząd poparł prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rada Ministrów ma też zarekomendować Sejmowi rozważenie wprowadzenia ograniczeń w łączeniu pracy z pobieraniem emerytury. Zdaniem rządu, najwcześniejsza data obowiązywania niższego wieku emerytalnego to 1 października 2017 r., a odpowiednia ustawa powinna zostać przyjęta do końca tego roku. Warto podkreślić, że nad ustawą pracować będzie jeszcze parlament i nie można wykluczyć, że wprowadzone zostaną do niej dodatkowe warunki, np. dotyczące minimalnego stażu pracy (...)

 

2016-03-07 W prasie

Marcin Luziński w Parkiecie - Program 500+ bezskuteczny w walce z zapaścią demograficzną


Rząd Beaty Szydło postawił sobie za cel przeprowadzenie gruntownych zmian w wielu dziedzinach polityki krajowej. Jedną z ważnych kwestii, które przed nami stoją, jest demografia, a dokładniej proces starzenia się społeczeństwa. Program dodatków na dzieci 500+ ma być jednym ze sposobów zmierzenia się z wyzwaniami demografii. (...)

 

2015-11-13 W prasie

Marcin Sulewski w Parkiecie - Złoty nie jest skazany na osłabienie


Wygrana Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, zdobycie parlamentarnej większości przez PiS i zbliżające się nominacje nowych członków do Rady Polityki Pieniężnej (a w połowie 2016 także na prezesa i wiceprezesa NBP) sprawiły, że rynek coraz sceptyczniej ocenia szanse na aprecjację złotego w roku 2016. O ile notowania krajowej waluty w przyszłym roku mogą zależeć do tempa realizacji powyborczych obietnic oraz sposobu rozwiązania tzw. problemu frankowego, to sądzę jednocześnie, że przynajmniej w pespektywie do końca bieżącego roku, obawy o negatywny wpływ polityki prowadzonej przez PiS na notowania krajowej waluty mogą być jednak przesadzone. (...)

 


Archiwum

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.