Tygodnik

2019-03-21

Którędy do wyjścia?


Kluczowe wydarzenia tygodnia
• Nadal nie zbliżyliśmy się do odpowiedzi na pytanie czy, kiedy i jak Wielka Brytania opuści UE. Na dzisiejszym szczycie Rady Europejskiej Theresa May wnioskować o ‘nieznaczne’ wydłużenie terminu Brexitu do końca maja lub czerwca, ale liderzy UE deklarują, że zgodzą się na to tylko jeśli brytyjski parlament najpierw zatwierdzi wynegocjowane porozumienie. Premier May będzie chciała trzeci raz poddać umowę Brexitową pod głosowanie, prawdopodobnie we wtorek. Wciąż jednak nie ma pewności czy zakończy się to sukcesem. Po pierwsze, porażka w poprzednim głosowaniu była znacząca. Poza tym, spiker Izby Gmin zapowiedział, że nie dopuści do ponownego głosowania nad tą samą umową, jeśli nie zaszły w niej ważne zmiany. Thriller pt. „Brexit” będzie więc trwał do ostatniej chwili i najbardziej negatywny scenariusz wciąż nie jest wykluczony. Jeżeli brytyjski parlament nie zatwierdzi umowy, to środek tygodnia może minąć pod znakiem mocnego wzrostu awersji do ryzyka. Zakładamy, że byłoby to krótkotrwałe i w ostatniej chwili przed 29 marca doszłoby jednak do oddalenia ryzyka „twardego Brexitu” i np. znacznego przełożenia daty wyjścia z UE. Donald Tusk nie wykluczył zwołania awaryjnego posiedzenia Rady Europejskiej tuż przed końcem przyszłego tygodnia.
• Oprócz Brexitu, w najbliższym tygodniu uwagę będą przyciągać dane z USA (m.in. PKB, nastroje konsumentów i ich wydatki) i Europy (m.in. Ifo, inflacja). Poza tym w kalendarzu posiedzenia banków centralnych w Czechach i na Węgrzech. W kraju kluczowy będzie piątek, kiedy poznamy wstępną marcową inflację, a wieczorem decyzję Fitch nt przeglądu polskiego ratingu.
• Oczekujemy wzrostu CPI w marcu do 1,6% r/r, co dla rynku nie powinno być znaczącym zaskoczeniem ze względu na silne efekty niskiej bazy w usługach. Byłoby to jednak potwierdzeniem naszego scenariusza stopniowego wzrostu inflacji w tym roku.
• Fitch prawdopodobnie nie zmieni oceny ratingowej ani outlooku, ale w komunikacie znajdzie się zapewne szerszy komentarz nt. potencjalnych skutków nowych obietnic wyborczych PiS. Wstępny komentarz na ten temat pojawił się na początku marca i sygnalizował wyraźną zmianę ścieżki fiskalnej. Od tego czasu analiza została zapewne pogłębiona, czego efektem jest m.in. podniesienie przez Fitch w tym tygodniu prognoz PKB. Przy ostatnim oficjalnym przeglądzie ratingu w październiku ub.r. analitycy agencji stwierdzili, że jakiekolwiek sygnały tego, że maleje istotność kotwicy fiskalnej w postaci limitu deficytu 3% PKB mogą negatywnie wpływać na rating. Nie można wykluczyć, że piątkowy komunikat zwróci na to jeszcze większą uwagę. Zmiana tonu komunikatu bez zmiany perspektywy ratingu, nie wywoła raczej istotnej reakcji rynku.


Wnioski rynkowe
• Niepewność brexitowa może w środku tygodnia szkodzić złotemu, szczególnie jeśli brytyjski parlament nie przegłosuje do wtorku umowy. W przypadku pozytywnych rozstrzygnięć w sprawie Brexitu powinna przyjść fala optymizmu. Krajowe papiery są dość stabilne, choć odstają na niekorzyść od wyraźnie mocniejszych obligacji na rynkach bazowych, co może wynikać m.in. z obaw o perspektywy fiskalne (plotki o dymisji minister finansów, zbliżające się decyzje agencji ratingowych). Krajowe dane raczej nie wniosą wiele nowego, ale niewykluczone, że impulsem do odbicia rentowności w górę będą lepsze dane o koniunkturze z Europy (PMI, Ifo).

 

Pełna treść:

2019-03-15

Do trzech razy sztuka?


Kluczowe wydarzenia tygodnia
• Brexit pozostanie na czołówkach gazet w najbliższych dniach. W ostatnim tygodniu we wtorek brytyjski parlament drugi raz odrzucił umowę Brexitową, w środę głosował przeciwko wyjściu z UE bez umowy, a w czwartek upoważnił rząd do starania się o opóźnienie daty Brexitu. W tym tygodniu we wtorek po raz trzeci głosowana będzie umowa Brexitowa. Jeśli posłowie zagłosują za, na szczycie Rady Europejskiej 21-22 marca premier May poprosi o przesunięcie daty Brexitu do 30 czerwca i będziemy mieli scenariusz „soft Brexit”. Jeśli zagłosuje przeciw, wówczas rząd będzie prosił UE o „znaczne” wydłużenie terminu wyjścia. Jak znaczne, na razie nie jest pewne, ale prawdopodobnie o rok albo dwa. Będzie też musiał tę prośbę mocno uzasadnić, np. deklarując wcześniejsze wybory albo ponowne referendum. W głosowaniu chodzi wciąż o tę samę umowę, którą dwa razy odrzucono, więc zasadne jest pytanie czy jest sens oczekiwać innego wyniku. Sytuacja jest jednak trochę inna, ponieważ po ostatnich głosowaniach wychodzi na to, że perspektywa twardego Brexitu się oddaliła i teraz najbardziej prawdopodobną alternatywą dla umowy jest znaczne opóźnienie Brexitu, a może nawet odwrócenie procesu. W efekcie, pro-brexitowi posłowie, którzy głosowali do tej pory przeciwko umowie, uważając ją za niewystarczającą, mogą zmienić zdanie. Szanse na taki obrót spraw wzrosłyby, gdyby do wtorku pojawiła się nowa rządowa analiza prawna, stwierdzająca, że jednostronne wycofanie Wlk. Brytanii z mechanizmu backstopu będzie jednak wykonalne. W sumie, na dziś dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze to (1) soft Brexit w połowie br., (2) znaczne opóźnienie daty Brexitu i po drodze być może jego wyraźne złagodzenie, albo wręcz zatrzymanie. Większe szanse widzimy dla tej drugiej opcji. Hard Brexit wciąż jest teoretycznie możliwy, ale coraz mniej prawdopodobny.
• Drugim ważnym dla rynków wydarzeniem za granicą będzie posiedzenie Fed (decyzja w środę wieczorem), na którym pojawią się m.in. nowe prognozy gospodarcze. Nie zakładamy istotnych zmian w retoryce banku, która i tak jest już dość gołębia. Rynek wycenia obecnie obniżki stóp w USA, co wydaje się nam niezbyt uzasadnione.
• W kalendarzu bardzo dużo publikacji danych w kraju i za granicą. W przypadku krajowych publikacji (m.in. produkcja, sprzedaż, płace, zatrudnienie), spodziewamy się potwierdzenia nieco wolniejszego, ale wciąż solidnego wzrostu w I kwartale, co byłoby mniej więcej zgodne z powszechnie oczekiwanym scenariuszem. Kluczowe dla rynku mogą być europejskie indeksy koniunktury, które pokażą, czy potwierdzają się sygnały stopniowego wychodzenia z dołka po mocnym wyhamowaniu gospodarki pod koniec ub.r..


Wnioski rynkowe
• W ostatnich dniach zmienność na rynku walutowym była ograniczona przez niepewność związaną z Brexitem, co powodowało niechęć do zajmowania kierunkowych pozycji. Ten czynnik może niebawem zniknąć i zarówno „soft Brexit”, jak i znaczne opóźnienie jego daty powinny mieć pozytywny wpływ na EUR, PLN oraz GBP. W przypadku rynku długu zakładamy, że zarówno europejskie indeksy koniunktury, jak i posiedzenie FOMC Fed mogą dać impuls do wzrostu rentowności, nie potwierdzając czarnych wizji nt. perspektyw gospodarki europejskiej i amerykańskiej.

 

Pełna treść:

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.