Tygodnik

2018-10-12

Bazowy dług kluczowy dla innych aktywów


Najbliższy tydzień w pigułce
• Poznamy dużo danych z Polski, w tym produkcję przemysłową oraz sprzedaż detaliczną. Nasza prognoza tej pierwszej jest wyraźnie poniżej konsensusu. Oczekujemy też lekkiego cofnięcia się inflacji bazowej.
• Globalni inwestorzy skupią się zapewne na danych z USA i kwartalnych wynikach spółek, których publikacje zaczną się już w piątek, 12 października.
• 17-18 października odbędzie się szczyt UE poświęcony Brexitowi. Negatywny wynik były trudnym testem dla funta, który umacniał się przez ostatnie tygodnie na nadziejach, że negocjacje są bliskie ukończenia. Do poniedziałku kraje członkowskie strefy euro mają dostarczyć Komisji Europejskiej projekty przyszłorocznych budżetów, co przypomni inwestorom o sporze Włochy-UE nt. stosowania się kraju do reguł fiskalnych, bolesnym dla włoskiego długu.
• W regionie CEE, bank centralny Węgier podejmie decyzję ws. stóp procentowych.

Wnioski rynkowe
Rentowności na rynkach bazowych ustabilizowały się po dużym ruchu w górę z poprzednich tygodni. Wg nas, trend na rynkach bazowych miał duży wpływ na ceny akcji, które z kolei wyznaczyły kierunek dla walut z rynków wschodzących. Widzieliśmy już podobne zjawisko na początku 2018.

Jeśli reakcja rynku obligacji miałaby być taka sama w skali, co na początku 2018, to teraz moglibyśmy zaobserwować odreagowanie na rynku akcji. Czynnikiem ryzyka dla tego scenariusza są dane z USA, które mogą pchnąć rentowności w górę jeśli będą powyżej prognoz. Według nas, wpływ ewentualnego wzrostu rentowności na rynkach bazowych na polski dług będzie ograniczony. Oczekujemy, że EURPLN pozostanie w przedziale 4,26-4,34, a trendy na rynkach bazowych wyznaczą kierunek w krótkim terminie.

 

Pełna treść:

2018-10-05

Tydzień w rytmie samby


Najbliższy tydzień w pigułce
• W kalendarzu na najbliższy tydzień jest dość pustawo. Jedyną publikacją krajową będą sierpniowe dane GUS o handlu zagranicznym (dla rynku praktycznie nieistotne), za granicą też niewiele danych – uwagę mogą przyciągnąć informacje o niemieckiej produkcji i eksporcie, inflacji w Czechach i na Węgrzech.
• To absolutnie nie oznacza, że będzie nudno. Już w ten weekend odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii, których wynik może potencjalnie rozbujać nastroje na rynkach rozwijających się. Gdyby wynik mocno wystraszył inwestorów, przecena walut EM może rykoszetem dosięgnąć również złotego.
• W najbliższych dniach zaplanowano sporo wypowiedzi przedstawicieli Fed, a to one m.in. były źródłem przeceny amerykańskich obligacji w ostatnim tygodniu. Trzeba więc liczyć się z nowymi impulsami dla rynku.
• Dodatkowo, zbliża się szczyt UE ‘ostatniej szansy’ kluczowy z punktu widzenia Brexitu (18 października), więc nowe informacje dot. szans na porozumienie mogą być śledzone pilniej niż do tej pory.
• Na zakończenie tygodnia (w piątek wieczorem) Fitch i S&P zaplanowały przegląd polskiego ratingu. Ta druga agencja przy okazji poprzedniego przeglądu w kwietniu podwyższyła nam perspektywę do pozytywnej. Najprawdopodobniej jednak tym razem nie czekają nas żadne zmiany. Wprawdzie sytuacja polskiej gospodarki na tle innych w regionie nadal wygląda wyjątkowo dobrze, ale coraz wyraźniej widać, że szczyt cyklu już za nami i pojawia się coraz więcej obaw o skalę globalnego spowolnienia. W tej sytuacji agencje ratingowe raczej nie będą spieszyły się z poprawą ocen dla kraju, w którym świetna sytuacja fiskalna to przede wszystkim zasługa wyjątkowo dobrej koniunktury, a deficyt strukturalny jest jednym z najwyższych w UE. Drugi argument by się nie spieszyć z poprawą ratingu to pogarszające się oceny ładu instytucjonalnego i praworządności (patrz np. wskaźniki Worldwide Governance Indicators Banku Światowego) oraz trwający spór rządu z UE.

Wnioski rynkowe:
Na horyzoncie jest sporo czynników, które potencjalnie mogą przedłużyć ostatnią korektę złotego, wywołaną umocnieniem dolara i wyprzedażą na rynkach długu. Na razie jednak nie zakładamy, aby przerodziło się to w trwały trend deprecjacyjny. Rynki długu też mogą być krótkoterminowo podatne na wahania nastrojów za granicą (np. wybory w Brazylii), ale w perspektywie do końca miesiąca czynnikiem stabilizującym powinny być duże wykupy obligacji rządowych i drogowych + spłaty odsetek, oznaczające, że na rynek napłynie ponad 28 mld zł gotówki.

 

Pełna treść:

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 993 334 810 zł.