Tygodnik

2019-01-11

Brexit – druga próba głosowania


Kluczowe wydarzenia tygodnia
• Główna atrakcja następnego tygodnia to głosowanie w brytyjskim parlamencie nad porozumieniem Brexitowym z UE we wtorek. W grudniu głosowanie zostało odroczone przez premier May, bo nie miało szans powodzenia. Niewiele się zmieniło od tego czasu, choć deklaracje niektórych ustawodawców z ostatnich dni dają nadzieję, że w weekend wzrośnie poparcie dla umowy. To wydarzenie może przesądzić o nastawieniu rynków wobec ryzyka w nadchodzącym tygodniu. W USA agencje rządowe pozostają odcięte od finansowania a ostatnie wypowiedzi Fed pokazały wycofywanie się z planów dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej (rynki nie tylko przestały je już wyceniać, ale przeszły do wyceny obniżek). Efekt to straty dolara do pozostałych głównych walut w mijającym tygodniu. W nadchodzącym tygodniu zobaczymy (być może, bo przecież obowiązuje government shutdown) dane z USA m.in. o sprzedaży detalicznej i produkcji oraz wstępny odczyt indeksu nastrojów konsumentów – słabe odczyty pogrążyłyby dolara jeszcze bardziej.
• W krajowym kalendarzu ważne odczyty za grudzień (produkcja, płace, zatrudnienie, inflacja) i za listopad (handel zagraniczny). Zatrważająco słabe dane z Niemiec rodzą pytania o to czy (a raczej: jak długo jeszcze) polska gospodarka może pozostać odporna na kłopoty głównego partnera handlowego. Negatywne sygnały mogą pojawić się już w tych danych, choć rynkowy konsensus i nasze prognozy celują raczej w dość neutralne poziomy.
Wnioski rynkowe
• Naszym zdaniem potencjał do umocnienia złotego do euro jest niewielki w krótkim terminie z powodu niepewności związanej z Brexitem i niewielkiej zmienności jaka panuje nie tylko na polskim rynku. EURPLN waha się po środku przedziału 4,26-4,34, w którym porusza się od sierpnia i naszym zdaniem większe są szanse, że teraz kurs zbliży się do górnego ograniczenia.
• Wydaje się, że w ostatnich dniach klimat dla obligacji istotnie się poprawił i zakładamy, że sytuacja nie ulegnie zmianie. Ryzykiem dla tego scenariusza jest wzrost szans na „nieuporządkowany Brexit” po weekendzie.

 

Pełna treść:

2019-01-04

Inflacja bez prądu


Kluczowe wydarzenia najbliższego tygodnia:

• W najbliższym tygodniu rynki finansowe będą przede wszystkim obserwowały wydarzenia za granicą – w kalendarzu jest sporo publikacji danych z USA i strefy euro, które dostarczą nowych wskazówek nt skali spowolnienia gospodarczego. Raczej nie spodziewamy się odwrócenia negatywnych trendów z ostatnich miesięcy. W tle będą też minutes z grudniowego posiedzenia Fed i starania amerykańskiej administracji aby odblokować tzw. government shutdown.
• W krajowym kalendarzu w zasadzie tylko dwa wydarzenia: posiedzenie RPP (decyzja w środę) i aukcja obligacji (czwartek).
• W przypadku RPP nie będzie żadnej niespodzianki, utrzymana zostanie deklaracja stabilizacji stóp przynajmniej do końca br. Rządowa ustawa zamrażająca ceny prądu potwierdziła to, co było w miarę oczywiste od początku – faktyczna ścieżka inflacji w 2019 r. będzie wyraźnie poniżej tej pokazanej w listopadowej projekcji NBP (nasza aktualna prognoza wskazuje na stopniowy wzrost CPI i inflacji bazowej w 2019, ale dotarcie do celu 2,5% nastąpi prawdopodobnie dopiero na sam koniec roku). W związku z tym argumentów za zaostrzeniem polityki na pewno nie przybyło od ostatniego posiedzenia.
• Aukcja długu też nie powinna zachwiać rynkiem. MF zaoferuje obligacje za 3-6 mld zł.

Wnioski rynkowe:
• Rynki finansowe zdyskontowały już na tyle dużo pesymizmu nt perspektyw gospodarczych na najbliższy rok, że mimo oczekiwanych publikacji kolejnych słabych danych spodziewamy się realizacji zysków na rynkach długu i odreagowania rentowności w górę. Pomóc w tym mogą nadzieje na zbliżający się kompromis w sprawie 'odblokowania' rządu federalnego USA. Jeśli chodzi o rynek walutowy, słabe dane z Europy powinny sprzyjać dalszemu spadkowi EURUSD i osłabieniu złotego – EURPLN może zmierzać w stronę 4,34, ale nie powinien przekroczyć tego poziomu w najbliższym tygodniu.

 

Pełna treść:

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.