Serwis ekonomiczny

Biuro Prasowe

Raporty i analizy ekonomiczne

Złoty oazą stabilności

2018-10-23 Codziennik

W dzisiejszym Codzienniku: - Najspokojniejszy miesiąc dla EURPLN od ponad 20 lat - Polskie obligacje stabilne, za granicą rentowności w dół - Dzisiaj dane o stopie bezrobocia w...

więcej »

Ważne dane z Europy i wybory w Polsce

2018-10-19 Tygodnik

Najbliższy tydzień w pigułce • Krajowy kalendarz danych makro na ten tydzień jest pustawy, zawiera publikację stopy bezrobocia oraz podaży pieniądza za wrzesień. W obu wypadkach spodziewamy się odczytów blisko konsensusu. Przy dobrych wiatrach Ministerstwo Finansów zdoła zaprezentować wyniki budżetu za wrzesień, gdzie oczekujemy wzrostu nadwyżki do 2 mld zł. • Tym razem krajowym źródłem turbulencji dla rynku mogą być wyniki wyborów samorządowych. Również piątkowa decyzja TSUE, który przychylił się do wniosku KE o zawieszenie przepisów o SN w Polsce, może obciążać...

więcej »

Analiza techniczna PLN, HUF, RUB

2018-10-03 Analiza techniczna

Wzrosty na światowych giełdach, lekkie osłabienie dolara oraz wyraźnie drożejąca ropa stworzyły we wrześniu dobre warunki do aprecjacji walut regionu CEE. W tych warunkach najlepiej radził sobie rubel, który dodatkowo korzystał z drożejących surowców. Analiza techniczna nie daje jasnych sygnałów, ale pojawiły się przesłanki sugerujące, że impuls aprecjacyjny złotego, forinta i rubla może się powoli zatrzymać. Nie sądzimy jednocześnie, aby był to początek trwalszej deprecjacji. W naszej ocenie, giełdy w USA będą w dalszym ciągu mocne, a wrześniowe wzrosty cen...

więcej »

Suma wszystkich strachów

2018-10-10 Makroskop

W październikowym MAKROskopie: Strach przed nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym przybiera na sile. OECD i MFW obniżyły właśnie swoje prognozy wzrostu dla gospodarki światowej, wskazując jako główne przyczyny nasilające się napięcia w handlu międzynarodowym, rosnące stopy procentowe i niestabilną sytuację na rynkach wschodzących. Rewizje w dół były jak dotąd niewielkie, ale prawdopodobieństwo realizacji czynników ryzyka zdaje się rosnąć, a potencjalne ich skutki przybierają na sile. Perspektywy dla polskiej gospodarki jak na razie opierają się pogorszeniu nastrojów za granicą, a mediana prognoz PKB pozostaje...

więcej »

Sprzedaż nie dowiozła wyniku

2018-10-19 Komentarz na gorąco

Sprzedaż detaliczna zaskoczyła negatywnie we wrześniu. Zamiast realnego wzrostu o 6,2% r/r jak zakładał rynek, zobaczyliśmy 3,6%. To wynik niższy od najniższej prognozy na rynku. Nasza prognoza wynosiła 6,5%. Załamanie w sprzedaży samochodów związane z wejściem nowej normy spalinowej nie wyjaśnia w całości tego spowolnienia. Wzrost funduszu płac i nastroje konsumentów były nieco słabsze we wrześniu, ale generalnie wciąż wysokie, dlatego nie odczytujemy wrześniowego wyniku sprzedaży jako zapowiedzi załamania...

więcej »

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 993 334 810 zł.