Serwis ekonomiczny

Biuro Prasowe

Raporty i analizy ekonomiczne

Losy Brexitu nadal niepewne

2018-11-16 Codziennik

W dzisiejszym Codzienniku: - Niepokojące sygnały z brytyjskiej sceny politycznej - Złoty i inne waluty CEE stabilne mimo wzrostu awersji do ryzyka - Polska krzywa rentowności bardziej płaska, udana aukcja zamiany - Dzisiaj dane ze strefy euro i...

więcej »

Spowolnienie, którego nie ma

2018-11-16 Tygodnik

Najbliższy tydzień w pigułce • Największym zaskoczeniem w danych makro był wstępny odczyt PKB za III kw., który pokazał wzrost o 5,1% r/r, a po odsezonowaniu 1,7% kw/kw i 5,7% r/r. Nie wiemy wciąż jaka była struktura tego wzrostu (szczegółowe dane poznamy dopiero na koniec miesiąca), ani jak wytłumaczyć fakt, że taki odczyt wskazuje na wyraźne ożywienie aktywności ekonomicznej w III kwartale, gdy tymczasem większość innych sygnałów napływających z gospodarki wskazuje na spowolnienie. Drugą pozytywną niespodzianką były dane o płacach w...

więcej »

Brak przesłanek do osłabienia

2018-11-13 Analiza techniczna

Przez większą część października notowania walut CEE przebiegały w bardzo spokojnej atmosferze i dopiero przełom miesiąca przyniósł osłabienie pod wpływem pogorszenia globalnych nastrojów. Pozytywnie na tle walut regionu wyróżniał się rubel, który oparł się umocnieniu dolara i znacznym spadkom cen ropy. Zakładamy, że w listopadzie nie będzie kontynuowany ruch deprecjacyjny z przełomu miesiąca. Sądzimy, że globalny nastrój poprawi się po znacznych spadkach indeksów giełdowych, a euro zacznie odrabiać straty do dolara, co powinno być korzystne dla złotego i innych walut...

więcej »

Krajobraz zamglony

2018-11-09 Makroskop

Perspektywy europejskiej gospodarki wciąż pokryte są mgłą niepewności, a nowe dane nadal przynoszą nowe oznaki słabości koniunktury (rozczarowujące indeksy PMI, słaby odczyt PKB za III kw.). Ocenę przyszłości dodatkowo utrudniają czynniki natury politycznej (spór budżetowy pomiędzy Włochami a Komisją Europejską, komplikująca się sytuacja w Niemczech, trwający impas w negocjacjach dot. Brexitu). Nadal staramy się zachować ostrożny optymizm, zakładając brak poważnego przesilenia w strefie euro w najbliższych kwartałach (szczególnie, że najnowsze dane z Niemiec pokazały w końcu nieśmiałe oznaki poprawy...

więcej »

PKB lepszy od oczekiwań, CPI pod kontrolą

2018-11-14 Komentarz na gorąco

Wzrost PKB w III kw. 2018 r. zaskoczył w górę i wyniósł 5,1% r/r wobec oczekiwań rynkowych 4,6% i najwyższej prognozy na rynku 4,9%. Wzrost utrzymał się powyżej 5% już piąty kwartał z rzędu, co jest najlepszym wynikiem od boomu z lat 2006-2008. Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach polski PKB będzie spowalniał, głównie ze względu na słabszy klimat w handlu międzynarodowym. Niemniej, wzrost za cały 2018 r. może zaczynać się od piątki. Finalny odczyt CPI za październik wyniósł 1,8%...

więcej »

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.