Komentarz na gorąco

2018-11-14

PKB lepszy od oczekiwań, CPI pod kontrolą


Wzrost PKB w III kw. 2018 r. zaskoczył w górę i wyniósł 5,1% r/r wobec oczekiwań rynkowych 4,6% i najwyższej prognozy na rynku 4,9%. Wzrost utrzymał się powyżej 5% już piąty kwartał z rzędu, co jest najlepszym wynikiem od boomu z lat 2006-2008. Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach polski PKB będzie spowalniał, głównie ze względu na słabszy klimat w handlu międzynarodowym. Niemniej, wzrost za cały 2018 r. może zaczynać się od piątki.
Finalny odczyt CPI za październik wyniósł 1,8% r/r wobec wstępnego szacunku GUS 1,7% i poprzedniego odczytu 1,9%. Możliwe, że inflacji bazowej udało się wzrosnąć z 0,8% do 0,9% r/r. Wyraźniejsze odbicie dynamiki CPI i inflacji bazowej powinno zacząć się od stycznia 2019 r. Dzisiejsze dane wspierają scenariusz utrzymujących się stabilnych stóp procentowych w Polsce.

 

Pełna treść:

2018-11-07

Projekcja inflacji w górę, poglądy RPP w miejscu


RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian na 1,50%, zgodnie z oczekiwaniami. W nowej projekcji NBP ścieżka inflacji została wyraźnie podniesiona w 2019 r. w stosunku do prognoz z lipca. Prognoza PKB została ponownie podniesiona w 2018 r. i ponownie obniżona dla 2019 i 2020. Po zapoznaniu się z projekcją, RPP nadal traktuje obecny poziom stóp procentowych jako sprzyjający „utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu”. W ocenie Adama Glapińskiego nowa projekcja NBP nie dostarczyła nowych argumentów za zmianą polityki pieniężnej a w komunikacie podkreślono, że oczekiwane wybicie inflacji powyżej celu będzie oparte na czynnikach poza oddziaływaniem polityki pieniężnej. Wciąż uważamy, że stopy pozostaną bez zmian co najmniej do listopada 2019 r.

 

Pełna treść:

2018-10-19

Sprzedaż nie dowiozła wyniku


Sprzedaż detaliczna zaskoczyła negatywnie we wrześniu. Zamiast realnego wzrostu o 6,2% r/r jak zakładał rynek, zobaczyliśmy 3,6%. To wynik niższy od najniższej prognozy na rynku. Nasza prognoza wynosiła 6,5%. Załamanie w sprzedaży samochodów związane z wejściem nowej normy spalinowej nie wyjaśnia w całości tego spowolnienia. Wzrost funduszu płac i nastroje konsumentów były nieco słabsze we wrześniu, ale generalnie wciąż wysokie, dlatego nie odczytujemy wrześniowego wyniku sprzedaży jako zapowiedzi załamania konsumpcji.

 

Pełna treść:

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.