Komentarz na gorąco

2019-01-15

Grudzień wyznaczył dołek inflacji?


Inflacja w grudniu wyniosła 1,1% r/r, zgodnie ze wstępnym odczytem. Spadek inflacji w stosunku do listopada (1,3% r/r) wynikał głównie z niższych cen paliw (-3,3% m/m). Tendencje w pozostałych kategoriach wskazywały lekko w dół – nasz szacunek inflacji bazowej to 0,6% r/r wobec 0,7% r/r w listopadzie. Spodziewamy się stopniowego wzrostu inflacji bazowej w 2019 r. Naszym zdaniem proces kompresji marż w firmach jest na tyle zaawansowany, że powinien zacząć przekładać się na ceny. Uważamy, że grudzień wyznaczył dołek w ścieżce inflacji i w kolejnych miesiącach będzie ona się piąć w górę. Szczytu spodziewamy się w grudniu, nieco poniżej celu. W 2019 r. powinna jednak średnio pozostać poniżej 2%, co nie będzie wywierało na RPP presji na wzrost stóp procentowych.

 

Pełna treść:

2019-01-09

Wyraźne złagodzenie tonu


Zgodnie z oczekiwaniami, RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na 1,50%. Prezes NBP wyraźnie złagodził swój ton i zasugerował, że stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do końca kadencji (czyli do 2022 r., wcześniej była mowa o 2019 lub 2020 r.). Później zaś może dojść do luzowania polityki z użyciem narzędzi niestandardowych, gdyż dalsze obniżki stóp byłyby ryzykowne. Prezes Glapiński wyjaśnił, że po spadku cen ropy naftowej i zamrożeniu cen energii inflacja nie przekracza celu w całym horyzoncie prognozy, a po 2022 r. dojdzie do znaczącego obniżenia napływu środków z UE, co przyczyni się do wolniejszego wzrostu gospodarczego.

My spodziewamy się nieco mocniejszego odbicia inflacji niż RPP, ale naszym zdaniem nie będzie ono dość mocne, by w 2019 r. zmienić retorykę Rady, więc stopy w tym roku pozostaną stabilne.

 

Pełna treść:

2018-12-21

Polacy na zakupach


Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie o 8,2% r/r w cenach bieżących, dokładnie tyle ile prognozowaliśmy. Rynek oczekiwał wyniku 7,9%. Słabszy wynik sprzedaży aut został zrekompensowany solidnym wzrostem w innych kategoriach szczególnie tych dotyczących dóbr trwałych (meble, RTV, AGD) i pół-trwałych (odzież, obuwie). Główne dane o aktywności gospodarczej pokrywające IV kw. jak dotąd wszystkie zaskakiwały w górę, co podpowiada nam, że wzrost PKB mógł pozostać blisko 5% r/r, choć tym razem już raczej poniżej.

 

Pełna treść:

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.