Komentarz na gorąco

2018-10-17

Produkcja bliska naszych pesymistycznych prognoz


Wrześniowe dane o produkcji przemysłowej przyniosły wynik gorszy od oczekiwań rynkowych, 2,8% wobec konsensusu 4,1% za to bliski naszemu pesymistycznego szacunku 2,3%. Produkcja budowlana wzrosła o 16,4% r/r przy konsensusie rynkowym 18,1% i naszej prognozie 15,8%. W kolejnych miesiącach spodziewamy się odbicia wzrostu produkcji przemysłowej do średnio ok. 5% r/r, czyli zauważalnie poniżej dynamiki z I poł. 2018 r. (6-7%). Dane o produkcji wpisały się w nasze oczekiwania, że polska gospodarka przeszła w II poł 2018 r. w fazę spowolnienia i osiągnie w tym okresie wzrost istotnie niższy od 5% z pierwszego półrocza. Inflacja PPI obniżyła się we wrześniu do 2,9% r/r z 3,0% r/r w sierpniu a w nadchodzących miesiącach utrzyma się według nas blisko 3% r/r.

 

Pełna treść:

2018-10-16

Zatrudnienie rośnie coraz wolniej, rynek mieszkaniowy na wysokich obrotach


Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wzrosło o 3,2% r/r, gdy oczekiwano utrzymania tempa 3,4% r/r. W skali miesiąca zatrudnienie spadło o 0,1% co jest najsłabszym wynikiem dla września od 2012. To już trzecia negatywna niespodzianka ze strony wzrostu zatrudnienia pod rząd co wiążemy z niedoborem siły roboczej. Trzeci raz z rzędu negatywnie zaskoczyły też płace, rosnąc 6,7% r/r. Dane GUS z rynku mieszkaniowego za wrzesień pokazują, że strona podażowa pozostaje silna. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania i liczba pozwoleń na budowę pozostają blisko historycznych maksimów a liczba rozpoczętych budów w ujęciu 12-miesięcznym jest najwyższa w historii.

 

Pełna treść:

2018-10-15

CPI nieco w dół, ale będzie rosnąć


Finalny odczyt inflacji CPI we wrześniu pokazał 1,9% r/r wobec wstępnego 1,8% r/r. Szacujemy, że inflacja bazowa wyniosła we wrześniu 0,9% r/r. Spadek inflacji wobec 2,0% r/r zanotowanych w sierpniu to głównie efekt dużej zmienności cen usług. Uważamy, że ceny będą pięły się w górę, a w 2019 r. wzrosną średnio o 2,6% r/r wobec 1,8% r/r w 2017 r. Przyśpieszenie inflacji będzie wzmacniało argumenty jastrzębi z RPP, co w końcu doprowadzi do podwyżki stóp procentowych (najwcześniej pod koniec 2019 r.). Dzisiaj członkini RPP, Grażyna Ancyparowicz, która dotychczas opowiadała się za stabilnymi stopami, stwierdziła, że w drugiej połowie 2019 r. może wystąpić potrzeba rozpoczęcia dyskusji o podwyżkach stóp.

 

Pełna treść:

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 993 334 810 zł.