Komentarz na gorąco

2019-03-15

Usługi drożeją


Inflacja CPI wzrosła do 1,2% r/r w lutym, zgodnie z oczekiwaniami i pomimo rewizji styczniowego odczytu w dół do 0,7% r/r z 0,9% r/r. Według naszych szacunków zmiana koszyka inflacyjnego minimalnie podniosła poziom inflacji, więc rewizja styczniowego odczytu CPI nie była jej efektem. Inflacja bazowa odbiła nieco wolniej niż pierwotnie szacowaliśmy, do ok. 0,7-0,8% r/r w styczniu i 1,0-1,1% r/r w lutym, przy czym uwagę zwraca wyraźne przyśpieszenie cen usług (2,3% r/r w lutym wobec 1,8% r/r w styczniu i 0,9% r/r w grudniu). Dane nie zmieniają naszych oczekiwań co do inflacji w tym roku – spodziewamy się wzrostu inflacji bazowej w okolice 2,5% r/r pod koniec roku a inflacji CPI nieco powyżej 2% r/r.

 

Pełna treść:

2019-03-06

RPP nie martwi się impulsem fiskalnym


Zgodnie z oczekiwaniami, RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian, w tym główną na poziomie 1,50%. Nowe projekcje pokazały niższą inflację (ze środkiem przedziału nie przekraczającym znacznie 2,5% w 3-letnim horyzoncie) oraz wyższy wzrost PKB (chociaż wciąż spowalniający) niż w poprzedniej edycji. Niższa inflacja nie jest zaskoczeniem, bowiem w listopadowej edycji przyjęto zbyt agresywne założenie o znacznym wzroście cen energii. Rewizja w górę prognozy PKB to podobno m.in. wpływ uwzględnienia nowych obietnic wyborczych PiS.
Ton komunikatu RPP nie zmienił się. Prezes NBP powiedział, że zapowiedziany impuls fiskalny będzie pozytywny dla gospodarki, ale nie jest „nadmierny” i nie zwiększa prawdopodobieństwa zacieśnienia polityki pieniężnej. Powtórzył, że stopy mogą pozostać bez zmian nawet do końca kadencji RPP (2022 r.). Glapiński wspomniał też, że teoretycznie jest miejsce na obniżki stóp (w sytuacji bardzo mocnego spowolnienia gospodarki), ale Rada takiego scenariusza nie rozważa na poważnie. Co ciekawe, Łukasz Hardt powiedział, że on nie ryzykowałby deklarowania stabilności stóp aż do końca kadencji, a optymalną strategią polityki pieniężnej powinna być adaptacja do nadchodzących danych.
Ogólnie, przesłanie banku centralnego pozostało bez zmian, tak jak się spodziewaliśmy. Tak długo, jak inflacja pozostaje niska, zmiany retoryki są mało prawdopodobne. W Radzie może jednak zrobić się ciekawiej pod koniec roku, gdy – zgodnie z naszymi prognozami – inflacja CPI i inflacja bazowa odbiją w górę, dochodząc do celu 2,5%. Na razie jednak hasłem przewodnim opisującym politykę pieniężną nadal pozostaje stabilizacja.

 

Pełna treść:

2019-02-27

Nowa Piątka PiS


Nowe obietnice wyborcze PiS mogą wygenerować koszty netto dla budżetu rzędu 0,6-1,0% PKB w tym roku oraz 1,2-1,6% PKB w 2020 r., w zależności od implementacji. Będą też sprzyjać wyższej konsumpcji prywatnej, zmniejszając ryzyko mocniejszego wyhamowania gospodarki mimo spowolnienia na świecie. Rząd na razie nie planuje nowelizacji tegorocznego budżetu, licząc zapewne, że przynajmniej część niedoboru pokryje z oszczędności w innych wydatkach i/lub zysku NBP. W efekcie, potrzeby pożyczkowe w tym roku mogą naszym zdaniem nie wzrosnąć znacząco (jeśli w ogóle), podczas gdy hojne transfery na rachunki gospodarstw domowych zwiększą popyt krajowych banków komercyjnych na papiery skarbowe w II półroczu. Większym wyzwaniem będzie rok przyszły, kiedy zarówno utrzymanie deficytu fiskalnego poniżej 3% PKB, jak i wydatków w limicie wyznaczonym przez regułę stabilizującą może być bardzo trudne w efekcie implementacji nowych pomysłów i w warunkach hamującego wzrostu gospodarczego.

 

Pełna treść:

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.