Codziennik

2019-01-16

Wciąż nie wiadomo co z Brexitem


W dzisiejszym Codzienniku:

- Dolar kontynuował wczoraj umocnienie wobec słabych danych z Europy
- Krajowe obligacje zyskują, rynek FRA wycenia obniżkę stóp w 2021
- Złoty słabł w ślad za euro
- Dzisiaj inflacja bazowa, HICP z Niemiec i sprzedaż detaliczna z USA

 

Pełna treść:

2019-01-15

Handel zagraniczny Polski nie spowalnia


W dzisiejszym Codzienniku:

- Dolar stabilny pomimo słabych danych ze strefy euro i Chin
- Złoty i krajowe obligacje zyskują wspierane przez mocny handel
- Handel zagraniczny rośnie mimo spowolnienia w Europie i Chinach
- Dzisiaj inflacja z Polski i Węgier

 

Pełna treść:

2019-01-14

Kolejny dobry dzień dla długu


W dzisiejszym Codzienniku:

- Dolar zyskuje po danych o inflacji z USA, niepokojąco słabe dane o handlu Chin
- Złoty korzysta na dużym zainteresowaniu krajowymi obligacjami
- Rentowności na rynkach bazowych oraz w kraju w ślad za słabnącymi giełdami
- Dzisiaj handel zagraniczny z kraju i produkcja przemysłowa w strefie euro

Z przyjemnością informujemy, że nasz zespół zajął w 2018 r. IV miejsce w konkursie prognostycznym organizowanym przez gazetę „Parkiet”, w tym II miejsce w kategorii prognozy makroekonomiczne.

 

Pełna treść:

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.