Codziennik

2018-10-18

Słaby koniec III kw. w przemyśle


W dzisiejszym Codzienniku:

- Krajowy przemysł w gorszej formie na koniec III kw.
- Złoty i waluty regiony tracą, dolar zyskuje po minutes FOMC
- Rentowności w kraju i na rynkach bazowych w dół
- Dziś dane z USA

 

Pełna treść:

2018-10-17

Rynek pracy słabnie


W dzisiejszym Codzienniku:

- Polskie płace, zatrudnienie i inflacja bazowa poniżej oczekiwań
- Złoty i waluty regiony zyskują
- Krajowe rentowności w dół w ślad za Europą i rynkami wschodzącymi
- Dziś dane o polskiej produkcji przemysłowej, wieczorem minutes FOMC

 

Pełna treść:

2018-10-16

Dziś dane z rynku pracy


W dzisiejszym Codzienniku:

- Większy deficyt na rachunku obrotów bieżących
- Dolar słabnie, złoty nieco mocniejszy
- Realizacji zysków po decyzji S&P pcha rentowności w górę
- Dziś dane z polskiego rynku pracy, w regionie decyzja banku centralnego Węgier

 

Pełna treść:

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 993 334 810 zł.