Kontakt

Departament Analiz Ekonomicznych

Al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa
fax (+48) 22 586 83 40

 

Email: ekonomia@santander.pl

 

Maciej Reluga – Główny Ekonomista
tel. (+48) 22 534 18 88

 

Piotr Bielski tel. (+48) 22 534 18 87
Marcin Luziński tel. (+48) 22 534 18 85
Grzegorz Ogonek tel. (+48) 22 534 19 23
Konrad Soszyński tel. (+48) 22 534 18 86
Marcin Sulewski tel. (+48) 22 534 18 84

 

Departament Usług Skarbu

Poznań

Tel: (+48) 61 856 58 14
Fax: (+48) 61 856 55 65

Warszawa

Tel: (+48) 022 586 83 20
Fax: (+48) 022 586 83 40

Wrocław

Tel: (+48) 71 369 94 00
Fax: (+48) 71 370 26 22

 

Informacje o ofercie produktowej DUS znajdują się na stronie: santander.pl/firmy

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.