Autorzy

Zespół ekonomistów Santander Bank Polska był wielokrotnie wyróżniany przez opiniotwórcze media. Od kilku lat w czołówce rankingów trafności prognoz ekonomicznych i rynkowych w Polsce. W 2010 zwyciężyli ranking Gazety Giełdy Parkiet, a Maciej Reluga zdobył statuetkę Byki i Niedźwiedzie dla Najlepszego Analityka Makroekonomicznego za 2010 rok. W 2012 roku wygrali ranking agencji Bloomberg, a wynik który uzyskali dla Polski był drugim najlepszym na świecie. W 2015 r. zajęli pierwsze miejsce w konkursie prognoz dla Polski Consensus Economics.

 

Maciej Reluga, główny ekonomista, członek zarządu banku

Absolwent kierunku Ilościowych Metod Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również program zarządzania finansowego na Uniwersytecie w Namur (Belgia). Od kilkunastu lat zajmuje się analizowaniem i prognozowaniem wskaźników ekonomicznych i zjawisk gospodarczych. Od połowy 2002 roku jest głównym ekonomistą Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK), wcześniej pracował w NBP i ING. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach dotyczących instrumentów finansowych, metod prognozowania oraz zarządzania. W 2010 roku ukończył Senior Management Programme in Banking w Swiss Finance Institute. W 2012 roku ukończył Akademię Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute. 16 lutego 2017 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Santander Bank Polska odpowiedzialnego za Pion Zarzadzania Finansami. Oprócz języka ojczystego zna również angielski i francuski.

 

Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych

Absolwent kierunku Ilościowych Metod Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również szereg kursów dotyczących modelowania ekonometrycznego, prognozowania, rynków finansowych. Przez pewien czas studiował również matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. W Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) pracuje od 2001 roku, zajmując się analizowaniem i prognozowaniem sytuacji w polskiej gospodarce i na rynku finansowym. Wcześniej pracował m.in. w PKO Banku Polskim, początkowo w Departamencie Ryzyka Finansowego, a później jako ekonomista, współtworząc jeden z pierwszych w kraju bankowych zespołów zajmujących się analizą makroekonomiczną.

 

Marcin Luziński, ekonomista

Ukończył kierunek Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej, specjalizował się w ekonometrii. Podczas studiów interesował się negocjacjami i brał udział w turniejach negocjacyjnych, odnosząc w nich sukcesy. W Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) pracuje od początku 2011 r. Od 2012 r. jest doktorantem w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Zna język angielski, niemiecki i rosyjski.

 

Grzegorz Ogonek, ekonomista

Absolwent kierunku „Informatyka Gospodarcza i Ekonometria” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskał również stopień doktora nauk ekonomicznych. W Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) pracuje od 2017 roku. Wcześniej pracował jako analityk rynków finansowych w X-Trade Brokers, w Ministerstwie Finansów oraz w ING Banku Śląskim, w którym przez osiem lat zajmował się analizą polskiej gospodarki i rynków finansowych.

 

Konrad Soszyński, ekonomista

Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Z sektorem bankowym związany od 1997, kiedy rozpoczął pracę jako asystent dealera. W latach 1998-2016 pracował jako ekonomista oraz strateg rynku długu w Kredyt Banku, BGK, BGŻ, PKO BP i Warcie. Od 2017 pracuje w Departamencie Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska, zajmuje się analizą gospodarki polskiej i rynkami finansowymi.

 

Marcin Sulewski, ekonomista

W 2010 ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w wielu szkoleniach nt. analizy technicznej. Od lat na bieżąco śledzi i analizuje zmiany zachodzące w światowej gospodarce i rynkach finansowych. W Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) pracuje od 2010. W 2018 uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.